Розробка та реалізація проекту

Модуль Жана Моне: «Виклики енергоефективності: співпраця України з ЄС» загальним обсягом 40 контактних годин передбачає проведення 22 годин лекційних занять, 12 годин семінарів, 6 годин тренінг-курсів.

Модуль планується застосувати протягом трьох років, з наступним розподілом по роках.


1-й рік (01.09.2018-31.08.2019):

01.09.2018 р. – 31.12.2018 р. – розробка навчального модуля для студентів-магістрів.

Тема 1. Європейська модель енергоефективної економіки.

Тема 2. Імплементація європейських стандартів енергозбереження у законодавство України.

Тема 3. Майбутні виклики енергоефективності в Україні та ЄС.

Тема 4. Формування та реалізація потенціалу енергоефективності в Україні та країнах ЄС.

Тема 5. Організаційно-технічні й технологічні складові енергозбереження: сучасні європейські практики.

Тема 6. Система фінансово-економічного забезпечення енергозберігаючих заходів в Україні та ЄС.

Тема 7. Європейський досвід оцінки інвестиційної привабливості та протидії ризиками у сфері енергозбереження.

Тема 8. Європейська практика формування енергоефективної свідомості.


Передбачено проведення семінарів та тренінг-курсів.

Семінар № 1. Порівняльний аналіз енергетичного балансу в Україні та країнах ЄС.

Семінар № 2. Адаптація європейського досвіду реалізації потенціалу енергозбереження в Україні.

Семінар № 3. Побудова системи енергоменеджменту на підприємствах ЄС.

Семінар № 4. Практичний досвід впровадження енергоефективних проектів в Польщі, Німеччині, Данії, Латвії, Швеції.

Семінар № 5. Методика використання інструментів фінансування енергозберігаючих проектів країн ЄС вітчизняними підприємствами.

Семінар № 6. Європейські моделі протидії ризиками в сфері енергозбереження.


Тренінг курс. Європейський досвід енергозаощадження та шляхи практичної реалізації в Україні.


01.02.2019 – 31.08.2019 – читання навчального модуля студентам-магістрам спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 50 осіб, 40 годин; спеціальності 101 «Екологія», 20 осіб, 40 годин; спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 20 осіб, 40 годин.


01.02.2019 – 31.08.2019 – проведення Міжнародної науково-практичої конференції, круглого столу, вебінарів та рекламної акції, присвяченої Дню енергозбереження.


2-й рік (01.09.2019 – 31.08.2020):

01.09.2019 р. – 31.12.2019 р. – читання навчального модуля студентам-магістрам спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 50 осіб, 40 годин; спеціальності 101 «Екологія», 20 осіб, 40 годин; спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 20 осіб, 40 годин.


01.09.2019 р. – 31.12.2019 р. – розробка та наповнення інформаційного Веб-ресурсу та дистанційного курсу.


01.02.2020 – 31.08.2020 – розповсюдження результатів навчального модуля серед студентів та викладачів університетів-партнерів, дослідників, професіональних груп, школярів, громадських адміністраторів, представників громадянського суспільства та загальної громадськості (навчальні візити (study visit), круглі столи, акції (workshop).


01.02.2020 – 31.08.2020 – видання монографії за результатами проведеної конференції (тираж – 100 екземплярів).


3-й рік (01.09.2019 – 31.08.2020):

01.09.2020 р. – 31.12.2020 р. – читання навчального модуля студентам-магістрам спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 50 осіб, 40 годин; спеціальності 101 «Екологія», 20 осіб; спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 20 осіб, 40 годин.


01.09.2020 р. – 31.12.2020 р. – проведення Міжнародної конференції, видання навчально-методичного посібника №1 (українською мовою – 100 екземплярів).


01.02.2021 – 31.08.2021 - видання навчально-методичного посібника №2 (українською мовою – 100 екземплярів), видання навчально-методичного посібника №1 (англійською мовою – 100 екземплярів).


01.02.2021 – 31.08.2021 - впровадження інформаційного Веб-ресурсу та запуск платформи з розміщення матеріалів дистанційного курсу, видання навчально-методичного посібника №2 (англійською мовою – 100 екземплярів).