Учасники проекту

Чичуліна Ксенія Вікторівна

Кандидат технічних наук, доцент.

Має досвід науково-педагогічної роботи 6 років. За цей час підготувала та захистила кандидатську дисертацію. Основна сфера її наукових інтересів: дослідження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих матеріалів, конструкцій й технологічних особливостей. Систематично бере участь в організації та роботі конференцій. Має біля 100 наукових статей в т.ч. в науко метричних базах Scopus, є розробником 18 патентів на корисні моделі ресурсоекономних конструкцій. Викладає дисципліни англійською мовою для студентів-іноземців, має сертифікат міжнародного зразка рівня володіння іноземною мовою B2 (European consortium for the certificate of attainment in modern languages, ECL), бере участь в проектах для молодих науковців та інтенсивних онлайн-курсів вивчення англійської мови за підтримки Британської Ради в Україні. Має досвід практичної роботи в будівельних організаціях та надання консалтингових послуг підприємствам й організаціям. Роль у проекті: ведучий лектор навчального модулю, організовує розробку навчально-методичних матеріалів.

Забезпечує організацію та проведення Міжнародної конференції, видання монографії, відповідальна за формування матеріалів практичних занять та їх візуальну презентацію. Спільно з Скриль В.В. координує виконання всіх заходів.

Скриль Віталія Вячеславівна

Кандидат економічних наук, доцент

Має стаж педагогічної роботи 13 років. Дисертацію захистила за спеціальністю «Регіональна економіка» на тему: «Економіко-організаційний механізм оптимізації теплового господарства в регіоні». Отримала вчене звання доцента. Автор 9 монографій, з них 3 безпосередньо присвячених дослідженню проблем та пошуку оптимальних шляхів вирішення завдань енергоефективності; 5 навчальних посібників, 40 наукових статей (у тому числі 18 присвячено пошуку ефективних рішень щодо впровадження енергозберігаючих технологій та матеріалів на будівництві, впровадженню альтернативних та поновлювальних джерел енергії у різних галузях економіки. Неоднарозово виступала організатором конференцій, всеукраїнських олімпіад, круглих столів, співпраці з представниками влади та підприємств. Має гарні організаторські здібності. У проекті виконуватиме роль academic coordinator.

Відповідальна за проведення лекцій, навчально-методичне забезпечення проекту, проведення міжнародної Інтернет-конференції та семінарів.

Биба Володимир Васильович

Кандидат технічних наук, доцент.

Має досвід науково-педагогічної роботи 16 років. За цей час підготував та захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», отримав вчене звання доцента, diploma of doctor of philosophy, проходив стажуванням на підприємствах та провідних ВНЗ. Тема проекту відповідає науковим інтересам: інноваційні технології, дослідження нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, економічна ефективність енергозберігаючих технологій. За результатами наукових досліджень видано 80 наукових статей та тез в тому числі які входять до міжнародних науко метричних баз, є співавтором 3 монографій, навчальних посібників, на кафедрі відповідає за профорієнтаційну роботу та зв'язок зі школами.

Роль в проекті: організація навчально-методичного забезпечення та проведення лекцій та семінарів, розробка web-сайту та розміщення на ньому інформації модулю, розробка та розміщення інформаційних буклетів, проведення флеш-мобів та шкільних візитів.

Міняйленко Інна Валентинівна

Кандидат економічних наук, cтарший викладач.

Досвід науково-педагогічної роботи складає 23 роки. Закінчує роботу над кандидатською дисертацією, ключовим елементом якої є вивчення європейських практик для визначення «точок росту» регіону та розробка енергоефективних заходів щодо їх досягнення. Результатом наукових досліджень у сфері енергозбереження є 4 перемоги підготовлених студентських та дипломних робіт на Всеукраїнських конкурсах, опубліковані 4 колективні монографії, 8 навчальних посібників, 80 наукові статті. На кафедрі відповідає за зв’язок з випускниками, укладання угод з підприємствами регіону. Постійно підвищує рівень кваліфікації шляхом участі в роботах конференцій, семінарах, стажування на провідних підприємствах.

Роль у проекті: навчально – методичне забезпечення та проведення семінарських занять, тренінг курсу, проведення вебінарів, відповідальна за співпрацю з підприємствами і роботодавцями та наукову роботу цільової групи.