72-га наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, яка присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Секція економіки, підприємництва та маркетингу

28 квітня 2020 р.

28 квітня 2020 року відбулося засідання секції економіки, підприємництва та маркетингу в рамках проведення 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, яка присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на платформі Zoom.

В онлайн роботі секції взяли участь 47 осіб. Наукові дослідження, що виконані в рамках програми ERASMUS+ «Jean Monnet» The challenges of energy efficiency: cooperation of Ukraine with the EU (номер реєстрації 599740-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE) презентували студенти та науково-педагогічні працівники університету.

На конференції в рамках проекту Жан Моне було представлено доповідь к.е.н., доцента Міняйленко І.В. та здобувача першого рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Хурси В.В.  на надзвичайно актуальну тему формування та подальше дотримання паливно-енергетичних балансів країн Європи. Яскрава та сучасна презентація к.т.н., доцента Биби В.В. була присвячена узагальненню досвіду управління енергоефективності в країнах Європи. Відзначено, що сьогодні у провідних країнах формується нова енергетична цивілізація, основні риси якої: енергоефективність; інтелектуальні енергетичні системи, побудовані згідно концепції Smart Grid; децентралізація енергетики; нові джерела енергії.

У підсумку виступів було наголошено, що реалізація ефективної політики підвищення енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива надасть Україні можливість створити умови для зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації структури енергетичного балансу держави шляхом зростання обсягів використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, вторинних енергоресурсів, впровадити дієвий механізм реалізації державної політики у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Доповідачі наголосили на важливості популяризації кращих європейських практик у сфері енергоефективності!