КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ "ЕКОНОМІКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЬОГО"

28 серпня 2020 р.

У нас чудові новини! У рамках проекту ЄС Еразмус + : "Виклики енергоефективності: співпраця України з ЄС", № 599740-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE видано колективну монографію.

Chichulina, K., Byba, V., Miniailenko, I., Skryl, V., Vasiuta, V., Ivanytska, S., Аgeicheva, A., Halaida, T. Economics energy efficiency: problems of nowadays and of the future / Edited by Kseniia Chichulina (Within the framework of a project EU Erasmus +: "The challenges of energy efficiency: cooperation of Ukraine with the EU", № 599740-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE). – 110 p.

  1. Присвоєно DOI - https://doi.org/10.31435/rsglobal/018
  2. Розміщено монографію на сайті видавництва RS Global - https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/18
  3. Додали в базу Academia - https://www.academia.edu/43970965/ECONOMICS_ENERGY_EFFICIENCY_PROBLEMS_OF_NOWADAYS_AND_OF_THE_FUTURE
  4. Видання зареєстровано в Державній бібліотеці Польщі - https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?show_only_onix=1&record_id=9937908
  5. Монографія проіндексована в CrossRef - https://search.crossref.org/?q=10.31435%2Frsglobal%2F018
  6. Монографія проіндексована в наукометричній базі даних SciLit - https://www.scilit.net/article/a900c9a575e98ca364b4f46e9e9cafeb

Колективна монографія "Економіка енергоефективності: проблеми сьогодення та майбутнього" присвячена актуальним питанням економіки енергоефективності в Україні та ЄС.

Метою монографії є аналіз національного та європейського досвіду у сфері енергозбереження; дослідження умов енергозбереження та енергоефективності в різних галузях економіки України; спостереження за напрямком стратегії підвищення енергоефективності та реалізації можливостей енергозбереження.

Для досягнення мети та завдань, висвітлених в монографії використані такі методи дослідження: системний підхід, історичний підхід щодо історичних аспектів енергозбереження та енергоефективності в українській економіці та в економіці ЄС; метод аналізу та синтезу для узагальнення світових наукових методів економічної ефективності; статистичний метод та метод моделювання для розробки схем, діаграм та доповнень; узагальнюючий метод для розробки основ та спостереження основних напрямків дослідження; науковий метод абстракції економіко-математичного моделювання та економетричного аналізу для визначення основних факторів, що впливають на енергозбереження України та ЄС.

Автори монографії сформували рекомендації щодо підвищення енергозбереження України. Місцеві та регіональні державні органи можуть використовувати запропоновані стратегії при розробці програм розвитку територій. Крім того, матеріали монографії можуть бути використані викладачами вищих навчальних закладів для підготовки до лекцій, спеціальних навчальних курсів та посібників у галузі енергозбереження.