Промоакція: «Зберегти енергію – це по європейські!»

(до 30-річчя заходів ЖАНА МОНЕ)
під егідою програми ім. Жана Монне ЕРАЗМУС+ у рамках проекту
«Виклики енергоефективності: співпраця України з ЄС»

21 червень 2019 р.

24 квітня 2019 року пройшла масштабна промоакція: "Зберегти енергію - це по європейськи!", яка мала на меті популяризацію та формування системи знань, пов’язаних з впровадженням європейського досвіду управління енергоефективністю в Україні, практичних навиків розробки заходів з енергозбереження. Колектив виконавців проекту Ерасмуз+ Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»: «Виклики енергоефективності: співпраця України з ЄС» презентували ключові моменти модулю в рамках 71-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету та ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки». До промоакції долучились і студенти-іноземці ПолтНТУ, які активно представили своє бачення європейських тенденцій енергозбереження та раціонального використання енергетичних ресурсів!